.


Απόκτησε ηλεκτρικό ποδήλατο με 40% επιδότηση από το πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά".

Μάθε περισσότερες πληροφορίες εδώ kinoumeilektrika.gov.gr.